VISITEU EL NOU BLOC « ELS PLAERS DE LA NATURA » Tot sobre la Mare Natura....................................................VISITEU EL NOU BLOC « ELS PLAERS DE LA NATURA » Tot sobre la Mare Natura....................................................

24 de febrer de 2011

Classificació Decimal de Dewey -2- -Religió i Teología-

2 Religió i Teología
200 Religió
 • 201 Filosofia del cristianisme
 • 202 extensions del cristianisme
 • 203 Diccionaris del cristianisme
 • 204 Temes especials
 • 205 Publicacions en sèrie del cristianisme
 • 206 Organitzacions del cristianisme
 • 207 Educació, recerca en cristianisme
 • 208 Classes de persones en el cristianisme
 • 209 Història & geografia del cristianisme
210 Teologia natural
 • 211 Conceptes de Déu
 • 212 Existència, atributs de Déu
 • 213 Creació
 • 214 Teodicea
 • 215 Ciències & religió
 • 216 El bé & el mal
 • 218 L'Home
220 La Bíblia
 • 221 Antic Testament
 • 222 Llibres històrics de l'Antic Testament
 • 223 Llibres poètics de l'Antic Testament
 • 224 Llibres profètics de l'Antic Testament
 • 225 Nou Testament
 • 226 Evangelis & Fets dels Apòstols
 • 227 Epístoles
 • 228 Revelació (Apocalipsi de Joan)
 • 229 Apòcrifs & pseudoepigràfiques
230 Teologia cristiana
 • 231 Déu
 • 232 Jesucrist & la seva família
 • 233 L'home
 • 234 Salvació (Soteriologia) & Gràcia
 • 235 Éssers espirituals
 • 236 Escatologia
 • 238 Credos & catecismes
 • 239 Apologètica & polèmica
240 Moral cristiana & teologia piadosa
 • 241 Teologia moral
 • 242 Literatura pietosa
 • 243 Escrits evangelitzadors per individus
 • 245 Textos d'himnes
 • 246 Ús de l'art en el cristianisme
 • 247 Mobiliari & articles eclesiàstics
 • 248 Experiència, pràctica, vida cristianes
 • 249 Observances cristianes en la vida familiar
250 Ordres cristianes & església local
 • 251 Predicació (Homilètica)
 • 252 Textos de sermons
 • 253 Ofici pastoral (Teologia pastoral)
 • 254 Govern & administració de la parròquia
 • 255 Congregacions & ordes religiosos
 • 259 Activitats de l'església local
260 Teologia social cristiana
 • 261 Teologia social
 • 262 Eclesiologia
 • 263 Temps, llocs d'observança religiosa
 • 264 Culte públic
 • 265 Sagraments, altres ritus & actes
 • 266 Missions
 • 267 Associacions per a treball religiós
 • 268 Educació religiosa
 • 269 Renovació espiritual
270 Història de l'església cristiana
 • 271 Ordres religioses en la història de l'església
 • 272 Persecucions en la història de l'església
 • 273 Heretgies en la història de l'església
 • 274 Església cristiana a Europa
 • 275 Església cristiana a Àsia
 • 276 Església cristiana a l'Àfrica
 • 277 Església cristiana a Amèrica del Nord
 • 278 Església cristiana a Amèrica del Sud
 • 279 Església cristiana en altres àrees
280 Denominacions & sectes cristianes
 • 281 Església primitiva & església oriental
 • 282 Església Catòlica Romana
 • 283 Església anglicanes
 • 284 Protestants d'origen continental
 • 285 església presbiteriana, reformades, congregacionals
 • 286 Esglésies baptistes, dels Deixebles de Crist, Adventistes
 • 287 Església Metodista & relacionades
 • 289 Altres denominacions & sectes
290 Altres & religió comparada
 • 291 Religió comparada
 • 292 Religió clàssica (grega & romana)
 • 293 Religió germànica
 • 294 Religions d'origen hindú
 • 295 Zoroastrisme (Mazdeisme, Parsisme)
 • 296 Judaisme
 • 297 Islamisme & religions originades
 • 299 Altres religions


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada